Терещук Микола Сергійович, голова громадської ради

Проведені заходи:
– Спільно з Державним агентством рибного господарства України
запущений пілотний проект на Дніпродзержинському водосховищі з обліку і контролю видобутих ресурсів:
– Розроблено технічну документації для проведення біомеліоративних
робіт, що дозволить застосувати цю методику по всій Україні;
– Розроблено проект біомеліоративних робіт на Дніпропетровському
ВОДОСХОВИЩІ
– На Дніпровському водосховищі будуть проведені роботи з розчищення нерестовищ, установці нерестових гюзд та інші заходи пов’язані з поліпшенням екологічного стану водосховища.
– Розроблено проект «Відтворюваних і біомеліоративних заходів на
Дніпровському водосховищі (середня ділянки):
– Брали участь у розробці «Про Дніпропетровську обласну комплексну
програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання зміни клімату на 2016-2025 роки»

atovka

Атовка Юлія Валеріївна, секретар громадської ради.

Основною метою організації «Зелений світ – Друзі Землі» є залучення громадськості до активної діяльності по вирішенню екологічних проблем та координації її дій, задоволення та захист спільних інтересів своїх членів.

Напрями діяльності організації включають в себе здійснення громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства та раціонального використання природних ресурсів, співробітництво з державними установами з питань екологічної політики, поширення альтернативних джерел енергії та екологічно чистих технологій,
втілення екологічного, національного та міжнародного законодавства.

Нешерет Микола Миколайович

Мета та напрямки діяльності:

Участь у проведенні громадських експертиз з питань мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, використання атомної енергії, радіаційного захисту, охорони навколишнього середовища із залученням фахівців належного профілю;

Брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності «Союзу» та важливих питань державного і суспільного життя.

Вносити пропозиції до органів влади й управління щодо удосконалення чинного законодавства України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, безпечного використання атомної енергії, поводження з радіоактивними відходами.

Сприяти охороні навколишнього середовища, пропагувати альтернативні технології відновлюючи видів енергії.

Юрій Грицан

Грицан Юрій Іванович, заступник голови громадської ради

Доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, голова Дніпропетровської обласної організації «Всеукраїнська екологічна ліга».

Bogacheva

Богачева Лілія Володимирівна

Громадська організація «Екологічний простір України» має досвід роботи в консультативно-дорадчих органах, зокрема представниця організації протягом 2017 – 2019 років є головою громадської ради при Дніпровській міській раді та членкинею громадської екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. З 2016 року є членкинею науковотехнічної ради департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради.

Наумов Володимир Володимирович

Головною метою організації «Екологічний досвід» є сприяти розвитку прогресивних ідей, розробок, науково-теоретичних та науково-практичних підходів у галузі екології, які впливають на покращення життя людини, підвищують екологічну свідомість суспільства, покращують стан навколишнього природного середовища.

Голуб Василь Федорович

Основною метою діяльності Організації «Жива планета» є задоволення, реалізація та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових,національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, об,єднання зусиль та координація діяльності членів Організації для участі у вирішенні актуальних завдань в області екології, освіти, культури.

Зудіков Олександр Борисович

Мета та напрями діяльності: підвищення обізнаності підприємств і громад з питань охорони природного навколишнього середовища, допомога в впровадженні екологічних і ресурсозаощаджуючих технологій в області, поліпшення якості життя населення (у тому числі екології).

каракуця

Каракуця Віктор Миколайович

Мета та напрями діяльності: організація «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» створена з метою здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема екологічних, соціальних, культурних інтересів своїх членів та сприянню в забезпеченні охорони навколишнього природного середовища.

Маліч Микола Григорович

Мета та напрями діяльності. Задоволення економічних , соціальних потреб членів товариства та створення умов для ефективного використання землі, для отримання сільськогосподарської продукції. Розвиток і підтримка інфраструктури, садівництво та городництво, створення умов для відпочинку та зміцнення здоров’я.

машенко

Машенко Аліна Миколаївна

МЕБ впроваджує програму ЕКОКЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ, об’єднуючи зусилля небайдужих людей для вирішення екологвчних проблем, покращення умов співіснування системи людина-природа, поліпшення стану довкіля та сприяння сталому розвитку. Метою діяльності є покращення стану навколишнього природного середовища.
Зокрема організація займається освітньо-просвїтницькою діяльністю та привертає увагу людей до проблематики в області екології різноманітними заходами
та проектами масштабних рівнів, спонукаючи суспільство до дій у досягненні
гармонійного розвитку антропогенних і природних чинників.

Новіцький Роман Олександрович

Мета та напрями діяльності:
Основною метою організації є координація зусиль громадськості для
сприяння розвитку демократії в Україні, розбудови вільної незалежної
держави на основі гуманізму, соціальної справедливості, верховенства права та сталого розвитку.

Романова Лариса Олексіївна

Мета та напрями діяльності. Метою ГО «Перспектива 2020» є досягнення
цілей сталого розвитку країни. Основні напрями діяльності – екологія, втілення інновацій та просвіта.

Ручій Володимир Сергійович

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади: 2 роки;

Проведені заходи:
Представниками ГФ «ДПІ» були проведені офіційні рейди в період операції нерест 2018 року.
Здійснення рейдів разом з рибоохоронним патрулем, водним патрулем, та поліцією.

Стефанишин

Стефанішин Володимир Григорович

Мета та напрями діяльності:

  • Спільне здійснення громадянами права на свободу сповідання та поширення віри, а також піклування про релігійно-моральне виховання.
  • Виховання й освіта, проведення проповідей, служшня, залучення
    православного населення країни до благодатного життя.
  • Соціалізація і духовне виховання.

Хоруженко Максим Вікторович

Мета та напрями діяльності:

  • Розробка екологічних програм для захисту навколишнього природного середовища та населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінення.
  • Сприяння у вирішенні питань радіаційної безпеки.
  • Організація та здійснення дозиметричного контролю.
  • Сприяння у забезпеченні відкритості та доступності інформації щодо екологічного, традиційного стану довкілля.

Шафранова Олена Валерїівна

Мета та напрями діяльності – Головною метою діяльності Спілки є поновлення та захист екологічних прав громадян, запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров’я людини, впровадження раціонального використання природних ресурсів шляхом всебічної допомоги громадянам та громадським формуванням у здійсненні природоохоронної діяльності, здійснення дій щодо враховування їх пропозицій відносно поліпшення стану навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучення громадян до участі в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, рацінального комплексного . . . . використання природних ресурсів, участь у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуваннями пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов’язковості додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання
природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності підприємств та установ.

Шерстюк Олександр Іванович

Метою діяльності організації є взаємодія з аварійно-рятувальною службою МНС України, Національною поліцією України та Державною екологічною інспекцією України на водних об’єктах у сфері забезпечення охорони людськоrо життя, участь у рятуванні,
наданні допомоги; забезпечення сприятливого для життя і здоров’я людини навколишнього природного середовища.
Здійснення громадського управління в галузі охорони довкілля.
Здійснення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів та передача їх органам уповноваженим приймати рішення.

Щербаков Геннадій Лаврентійович

Мета та напрями діяльності –
Основними напрямками діяльності Асоціації є:
– підтримка ринкових реформ в Україні з метою побудови економічно
розвинутої, демократичної, правової держави;
сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним програмам,
спрямованим на зміцнення економіки держави, підвищення рівня соціально-економічного захисту населення;
– організація методичної, юридичної, психологічної та іншої допомоги членам Асоціації при вирішенні питань, пов’язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності;
– сприяння розвитку та захисту права на приватну власність в Україні.

Latest Articles

[td_block_big_grid_5 td_grid_style=”td-grid-style-5″]