7 лютого 2017 Комітет із впровадження Конвенції Еспо (Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті) опублікував звіт своєї тридцять сьомої сесії, що відбулася 12-14 грудня 2016 у Женеві. На цій сесії Комітет серед іншого розглянув питання прогресу України у виконанні рішення про недотримання нашою державою своїх конвенційних зобов’язань (справа про глибоководний судноплавний канал Дунай-Чорне море в українській ділянці дельти Дунаю / канал Бистре). Цим рішення Україні було запропоновано прийняти відповідне законодавство і привести проект по каналу Бистре у повну відповідність до Конвенції до кінця 2015 року.

В якості оновлення законодавчої бази для впровадження вимог Конвенції Комітет проаналізував положення нового закону України про оцінку впливу на довкілля (закон про ОВД), прийнятого 4 жовтня 2016 і ветованого Президентом України. Комітет дійшов висновку, що закон про ОВД в цілому сумісний з критеріями, які Комітет раніше виклав в огляді правових, адміністративних та інших заходів для впровадження положень Конвенції. Комітет висловив побажання, що Україна: (а) забезпечить, що закон про ОВД задовольнятиме ці критерії і після його перегляду у зв’язку із зауваженнями Президента; і (б) розгляне можливість подальшого вдосконалення деяких положень закону з метою сприяння його практичній реалізації. Щодо самого каналу Бистре, Комітет висловив занепокоєння, що прогрес у приведенні діяльності із експлуатації каналу у відповідність до положень Конвенції залишається дуже незначним.

Наступна сесія Комітету відбудеться 20-22 лютого 2017 року. Саме до цього часу Україна іще має шанс прийняти закон про ОВД. Якщо цього не відбудеться, у лютому Комітет сформує свою позицію і рекомендації для чергової Наради Сторін конвенції (Мінськ 13-16 червня 2017) щодо справи по каналу Бистре, яка міститиме рекомендації щодо застосування до України жорстких заходів.

Нагадаємо, що 12 січня 2017 року Секретаріат договору про застування Енергетичного співтовариства ініціював проти України справу та надіслав свої аргументовані Позиції щодо непроведення Україною у встановлені строки повної транспозиції Директиви про оцінку впливу на навколишнє середовище.

23 січня 2017 року Крістіан Фрііс Бах, виконавчий секретар Європейської економічної комісії ООН, звернувся до міністра закордонних справ України пана Клімкіна із листом щодо висновків Комітету з дотримання Оргуської конвенції щодо ветованого Президентом закону про ОВД. У світлі чергової сесії Наради Сторін, що відбудеться у Чорногорії у вересні 2017 року, Комітеті з дотримання Оргуської конвенції попередив уряд України про останній шанс виправити ситуацію. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” або інший аналогічний за змістом законодавчий акт має бути прийнятий до 20 лютого 2017 року. Інакше Комітет з дотримання у своєму проекті рішення щодо України до Наради Сторін буде змушений рекомендувати Сторонам Конвенції прийняти рішення про позбавлення України прав та привілеїв за конвенцією. 

МБО “Екологія-Право-Людина” закликає високопосадовців при доопрацюванні закону про ОВД звернути пильну увагу на позиції компетентних міжнародних органів, адже зауваження Президента України, які стали підґрунтям для накладення на закон вето, стосувалися, в тому числі, процедур участі громадськості. Ми закликаємо парламентарів, Адміністрацію Президента України та особисто Петра Олексійовича до дії. Часу залишилося надзвичайно мало. Збереження обличчя держави на міжнародній арені в руках Президента. Не хотілося би, аби за часів урядовців та парламентарів, які прийшли на хвилі демократичних ідеалів нової України, на державу накладали санкції саме за небажання змінюватися і впроваджувати проєвропейські демократичні реформи.

4 жовтня 2016 року Парламент прийняв Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Прийняття цього закону випливало в першу чергу із міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію Україна-ЄС та в рамках Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.

Так, згідно Угоди про асоціацію Україна повинна була провести повну транспозицію Директиви ЄС № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище ще до 1 листопада 2014 року. Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті був ратифікований Україною 1 липня 2015 року.

Тим не менше, 31 жовтня 2016 року Президент України застосував право вето і повернув закон про стратегічну екологічну оцінку на доопрацювання. У зауваженнях Президента, зокрема, йдеться про те, що більшість положень закону є декларативними, нечіткими, внутрішньо суперечливими та неповною мірою узгоджуються з іншими законодавчими актами, а відтак закон не відповідає принципу юридичної визначеності, з якого випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правових норм. Крім того, закон, на думку Президента України, не містить дієвих механізмів врахування у документах державного планування зауважень і пропозицій громадськості та органів виконавчої влади, висловлених у процесі консультацій.

МБО “Екологія-Право-Людина”

Залишити відповідь