Нам вже ВКОТРЕ відмовляють у повному наданні актів перевірок і приписів до них щодо найбільших забруднювачів регіону. Повністю ЗАМАЛЬОВУЮЧИ порушення, виявлені при здійсненні заходу нагляду\контролю!


Така ситуація стало системною позицією Державна екологічна інспекція України, не давлячись навіть на наявність рішення суду на нашу користь з такого самого приводу. Дніпропетровське управління СИСТЕМНО скриває екологічну інформацію від населення!

ЦЕ протирічить вимогам:
– Орхуської Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
“п. 1. ст. 4. Кожна зі Сторін гарантує, що за умови виконання зазначених нижче пунктів цієї Статті державні органи у відповідь на запит про надання екологічної інформації надаватимуть громадськості таку інформацію у рамках національного законодавства; включаючи, за наявності запиту і відповідно до підпункту б) нижче, копії
фактичних документів, які містять або охоплюють таку інформацію:
а) без потреби формулювати свою зацікавленість;
б) у формі, відповідно до запиту, якщо тільки:
– державний орган не має підстав надати її в іншій формі, причому повинні бути вказані причини, що виправдовують надання інформації саме в такій формі; або
– інформація вже не була надана громадськості в іншій формі.”

– Конституції України
“ст. 50. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.”
та вимогам майже всього ЗУ “Про доступ до публічної інформації”.

Єдиний природоохоронний орган в країні ПРАЦЮЄ ПРОТИ ЛЮДЕЙ, систематично укриваючи головні документи про порушення підприємствами-забруднювачами природоохоронного законодавства!

Ми вимагаємо НЕГАЙНОГО втручання перших осіб центральних органів виконавчої влади: Остап Семерак, Игорь Яковлев (Igor Yakovlev) задля врегулювання питання доступу до екологічної інформації громадськості та проведення службової перевірки в Дніпропетровському управлінні екологічної інспекції!

Р.S. офіційне звернення вже зроблено.

Leave a Reply