Відходи в Дніпропетровській області класифіковано

Науковців та підприємців запрошують надавати пропозиції по технологіям переробки

За час проекту “Створення сприятливих умов для зеленої модернізації економіки в Дніпропетровській області” який було реалізовано ГО “Зелений Світ — Друзі Землі” за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, GmbH були проаналізовані дані 210 підприємств Дніпропетровської області які надали інформацію що до наявних в них відходів. Це перший крок на шляху повної інвентаризації відходів понад 500 промислових підприємств розташованих в області.

Запрошуємо науковців та підприємців ознайомитися з інформацією згрупованою в у відповідності до прийнятого класифікатора відходів. Пропозиції по технологіям переробки даних відходів будуть спільно розглянуті ГО “Зелений світ”, громадською екологічною радою при Дніпропетровській ОГА, департаментом екології та природних ресурсів  Дніпропетровської ОГА і Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Технології які будуть визнані ефективними та перспективними будуть пропонуватися конкретним підприємствам області для переробки і утилізації їх відходів.

Назва відходу Кількість тон/рік ДК 005-96
Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані 58,08 7710.3.1.26
Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 62039,0428 6000.2.9.04
Пил свинцю 27204,559 Має декілька кодів
Речовини забрудненні радіонуклідами 12,6264 Має декілька кодів
Матеріали пакування, тара промаслена 246,646 Має декілька кодів
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані 12186,4518 6000.2.8.10
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 703,1142 7730.3.1.06
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації 7167,446958 6000.2.9.03
Фільтри стоків 8,587 Має декілька кодів
Відходи перевезень, не позначені іншим способом 172,1431754  6000.2.9.22
Стружка металева промаслена 42,056 Має декілька кодів
Шлам, що утворюється від очищення стічних вод на підприємстві, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова 229,418912 2733.2.9.22
Тара від захисту рослин та добрив 7,535 Має декілька кодів
Гумові(відпрац. Транспорт. Стрічка) 1093,9746 Має декілька кодів
Тара металева використана, у т. Ч. Дрібна (банки консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень 89,315025 7710.3.1.07
Одяг зіпсований 2,5046 Має декілька кодів
Хімікати основні органічні інші некондиційні 0,376 Має декілька кодів
Емульсії(горюча рідина, суміш етилглюколю та поліетилглюколю) 86,72066 Має декілька кодів
Мастильні та масляні відходи, вилучених зі стічних вод 10,47699 Має декілька кодів
Пісок, тирса забруднена нафтопродуктами 947,27082 Має декілька кодів
Фарби, емалі, лаки зіпсовані 237,902583 Має декілька кодів
Шпали залізничні відпрацьовані 7149,887 Має декілька кодів
Гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, заповнювачі, гіпсоцементи, мастика гідроізоляційна, речовини зв’язувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 941,5925 4510.1.1.01
Хімречовини (кислота, луг, ефір) 2,5709 Має декілька кодів
Окалина прокатного та ковальсько-пресового виробництва 2026,959 2720.2.9.01
Батарейки зіпсовані або відпрацьовані 0,163 7710.3.1.25
Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти 19,517 6000.2.9.17
Змащувально-охолоджуюча рідина відпрацьована 13724,27313 Має декілька кодів
Пил карбаміду 1970,04 Має декілька кодів
Тара пластикова 16,342 Має декілька кодів
Полімери 100% 40,932 Має декілька кодів
Свині здохлі 16,646 0123.3.1.01
 Екскременти, сечовина та гній (включно струхлявіле сіно та солома) від худоби 14040,44 0121.2.6.03
Відходи, що утворюються під час дезінфекції, дезінсекції, дератизації 12,594 8510.2.9.05
Тара металева з нафтопродуктами 40,78 Має декілька кодів
Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 20,601 2910.1.0.12
Залишки очищення резервуарів для морських перевезень, що містять нафтопродукти 944,0829311 6000.2.9.13
Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти 392,38632 6000.2.9.17
Абсорбенти 75,4175 Має декілька кодів
Відходи лабораторних аналізів 1,61 Має декілька кодів
Розчини травильні кислі, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали 41364,942 2820.2.9.30
Шлам, що утворюється під час роботи установок, механізмів та внаслідок ремонтних робіт 4068,235 2320.2.9.03
Шлам масло-, водовідокремлювачів 6,801 6000.2.8.19
Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне 5,56 7740.3.1.04
Списане обладнання 42,92 Має декілька кодів
 Бони очисних споруд 3,915733 Має декілька кодів
Шлам, який містить цинк 2,47 2430.2.9.02
Шлам чи відходи тверді, які містять галогеновані розчинники, відпрацьовані у процесі знежирення металів 269,454 2820.2.4.06
Суміші водні для розчинення, які містять галогени, відпрацьовані у процесі знежирення металів 3104  2820.2.4.04
Засоби мийні зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 21,005 7710.3.1.23
Шлаки мідні (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді 9,79 2734.2.9.05
Устатковання та інструмент загальновиробничого характеру для механічного, термомеханічного, фізико-хімічного, хімічного, біологічного та інших видів оброблення або для складальних процесів зіпсоване, відпрацьоване або неремонтопридатне 0,000286 7740.3.1.02
Матеріали фільтрувальні 12,000109  7730.3.1.05
Трансформатори та конденсатори, які містять поліхлоровані біфеніли чи поліхлоровані терефталати, зіпсовані або відпрацьовані 101,5456 7740.3.1.01
Відходи інші, одержані під час фізико-хімічного оброблення відходів неспецифічних промислових 42,87745 9010.2.3.17
Каталізатор, відпрацьований у процесі виробництва аміаку 194 2415.2.9.07
Вугілля активоване зіпсоване або відпрацьоване 10 4101.2.9.04
Добрива та сполуки азотні некондиційні 81,5 2415.3.1.01
Матеріали електроізоляційні та вироби ізолювальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням 103,785 2910.1.0.07
Клеї хімічно стійкі до травильного розчину зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 0,0084 3530.1.0.10
Розчин знежирюючий відпрацьований 272 Має декілька кодів
Лужний розплав відпрацьований 72 Має декілька кодів
Шлам ванн знежирення 16,2 Має декілька кодів
Шлам сольової змазки 1,938 Має декілька кодів
Відходи графіту від травильних ванн 94,5 Має декілька кодів
Прилади медичного призначення інші (у т. ч. шприці, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо), що не відповідають установленим вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані або використані 0,00437 8510.2.9.03
Речовини знезаражувальні та антисептичні зіпсовані, відпрацьовані або неідентифіковані 1,35  8530.2.9.02
Матеріали допоміжні зіпсовані або відпрацьовані 2,137 8530.2.9.05
Тара аптекарська зіпсована або відпрацьована 0,306 8510.2.9.04
Розчини травильні кислі, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали 5667,51 2820.2.9.30
Шлами гальванічні з осаджувачем: лугою, содою (натрійвмісні) 259,48 2820.2.9.24
Відходи неціанідні, які не містять хрому, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали 82,71 2820.2.9.29
Матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує відходами, що не позначені іншим способом 115,46 7780.3.1.01
Відходи від експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та відновлення устатковання 0,21 7740.3.0.0
Продукт вилуговування сміттєзвалищ з шаровим ущільненням 1380,005 9020.2.9.01
Трансформатори та конденсатори, які містять поліхлоровані біфеніли чи поліхлоровані терефталати, зіпсовані або відпрацьовані 0,69 7740.3.1.01
Шлам, що утворюється під час машинного оброблення у процесі формування металу 3,12 2820.2.1.18
Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи, одержані у комбінованих процесах 23,84 2742.2.9
Матеріали з вмістом азбесту зіпсовані або відпрацьовані 0,008 7710.3.1.18
Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані 1428 6000.2.9.04
Пил електрофільтрів та інших газоочисних установок свинцевого та олов’яного виробництва 11,788 2733.2.9.13
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 6,712 7730.3.1.06
Футеровка та цегла кислототривкі відпрацьовані 14 2310.2.9.11
Шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових 80 9030.2.9.04
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані 0,73 6000.2.8.10
Транспортні засоби й транспортувальні комплекти, списані на брухт 0,038 6000.3.1.01
Шлак свинцевий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова 1636,22 2733.2.9.01
Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів 907,15 3120.2.9.00
Напівфабрикати власного виробництва акумуляторів, елементів гальванічних або залишки незакінченого виробництва акумуляторів, елементів гальванічних, не придатні для використання за призначенням 1611,923 3120.2.9.06
Електроди цинкові браковані 4052,98 3120.2.9.01
Батареї акумуляторні свинцеві некондиційні 2417,4 3120.3.1.02
Фільтрі повітряні, рукавні 0,931 Має декілька кодів
Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 6,84 7730.3.1.05
Тара пластикова дрібна використана 0,1 7710.3.1.04
Розчини для захисно-декоративного нікелювання та хромування зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням 0,826 2820.1.2.08
Відходи неціанідні, які містять хром, відпрацьовані у процесі оброблення металів та нанесення покриттів на метали 0,015 2820.2.9.28
Води стічні та відходи від їх очищення на підприємстві 2400 2720.2.9.08
Осади від очищення резервуарів (в процесі виробництва енергії електричної) 179,92 4010.2.9.09
Шлам газоочисних установок 102,4367 2741.2.9.09
Відходи, одержані у процесах зварювання 9,4 2820.2.1.20
Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані 2,49 6000.2.9.08
шлаки зняті інші (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова 996,059 2733.2.9.10
Брухт та відходи свинцеві та свинцевих сплавів кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату свинцевого 172,211 2733.2.9.25
Шлам, що утворюється від очищення стічних вод на підприємстві, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова 107,591 2733.2.9.22
Матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує відходами, що не позначені іншим способом 0,201 7780.3.1.01
Пил полірувальних кругів 0,118 2681.2.9.02
Розчинники зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням 0,783 7710.3.1.20
Тара скляна використана та бій скла (за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень, та тари аптечної) 0,05 7710.3.1.02
Обрізки кабелів, які містять кольорові метали 0,134 2910.2.5.03
Залишки матеріалів для виготовлення форм друкарських 3,69 2210.1.2.13
Залишки матеріалів для виготовлення пластин чи циліндрів друкарських та елементів друкарських інших 25,148 2210.1.2.14
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 5,1 7730.3.1.06
Фільтри для очищення повітря відпрацьовані 4,5 3120.2.9.03

 

 

1 коментар

  1. Это по моей работе делали?или Депортамент доделал в полном объёме? У меня были сведения только по 200 предприятиям из 410 стоявших на учёте в то время

Залишити відповідь