З поширенням ідей сталого розвитку та їх активним впровадженням у практику бізнесу та неурядових організацій дедалі гостріше постає питання прозорості й соціальної відповідальності муніципалітетів. З початку ХХІ століття муніципалітети європейських країн чимдалі активніше реалізують таку політику. Досвід муніципалітетів України у втіленні ідей і принципів соціальної відповідальності представлений декількома ініціативами.

З огляду на це практичне керівництво з інструкціями щодо підготовки і впровадження стратегії соціальної відповідальності стане у пригоді муніципалітетам, які розпочинають цей процес.
У представленому практичному керівництві соціальна відповідальність розглядається як відповідальність муніципалітетів за вплив рішень і дій на громаду, довкілля і суспільство, яка здійснюється на основі діалогу з громадою задля її сталого розвитку і добробуту.

Практичне керівництво містить рекомендації щодо розробки і впровадження політики соціальної відповідальності в головних її сферах:
організаційному управлінні, галузі прав людини та трудових відносин, охорони довкілля, ділових практик і взаємодії з клієнтами і громадою.

Рекомендації побудовані на основі Керівництва із соціальної відповідальності ISO 26000.

Рекомендації доповнено аналізом нормативно-правових актів у сфері інформаційної політики, боротьби з корупцією, впровадження електронного урядування тощо. Крім того, практичне керівництво містить аналіз досвіду європейських міст із впровадження соціальної відповідальності в кожній сфері.

Значна увага приділяється процесу звітування як одного з інструментів соціальної відповідальності. Окремий розділ присвячено питанням інтеграції соціальної відповідальності в політику муніципалітетів.

Аналіз політики соціальної відповідальності муніципалітетів і досвіду європейських міст у її впровадженні також дозволив висвітлити особливості та основні тенденції розвитку соціальної відповідальності муніципалітетів.

Завантажити

Leave a Reply